Oferta...

 • projektowania obiektów mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, sportowych i innych
 • adaptacje projektów typowych (m.in. Archon Horyzont)
 • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, itp.
 • doradztwo, kosztorysy, nadzory
 • ekspertyzy, opinie techniczne
 • podziały fizyczne budynków
 • certyfikaty i audyty energetyczne
 • projektowanie wnętrz
 • projektantami branży instalacyjnej
 • specjalistami w zakresie ochrony środowiska
 • specjalistami w zakresie p. poż.
 • ekspertami w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
 • pracownią geodezyjną
 • ekspertami do spraw sanitarnych